Steze s frnikolami so idealne igrače za otroke

Igrače za našega otroka predstavljajo vpogled v delovanje sveta. Veliko raziskav je potrdilo dejstvo o boljši uspešnosti učenja in razvoju kognitivnih sposobnosti pri otrocih, ki so bili izpostavljeni zabavnim ter interaktivnim igram. Starši se prehitro zatečejo k elektroniki, ki ob dolgotrajni izpostavitvi ne nudijo primerne stimulacije našim malčkom. Veliko bolje je, če si omislimo steze za frnikole, saj zahtevajo od igralcev, da uporabljajo roke, razum, logično razmišljanje in socialne veščine. Obenem pa se pri ustvarjanju stez izredno zabavajo posamično ali skupinsko.

Grajenje stez poveča otrokom nivo samozavesti

Vsak otrok se razveseli, ko mu uspe sestaviti delujočo stezo. Tako pridobiva samozavest za soočanje s težavami v prihodnosti. Otroci lahko steze za frnikole sestavljajo s skupnimi močmi. Na ta način bodo pridobili neprecenljive izkušnje sodelovanja in iskanja najboljših rešitev v skupini. S sodelovanjem pa tudi krepijo komunikacijo in druge veščine, kot je poslušnost, podajanje predlogov, odločanje o kompromisih ipd.

Steze za frnikole
Otroci lahko steze za frnikole sestavljajo s skupnimi močmi

Razvoj samozavesti je ključna komponenta za uspešno življenje vsakega otroka. Grajenje stez pa igralcu poda občutek zadovoljstva, ko frnikola uspešno prispe na konec steze. Pomembnost zaupanja v svoja dejanja je vedno bolj ključna pri odraščanju vsakega posameznika. Najbolj kritično obdobje odraščanja je med 6-8 leti, saj takrat otroci pridobivajo znanje in socialne veščine za učenje, igranje in raziskovanje sveta. Starši in prijatelji pa jim s potrditvijo dobro opravljenih nalog še dodatno ojačajo zaupanje vase.

Interaktivne igrače spodbujajo kreativno razmišljanje

Igranje številnih iger ima različne prednosti. Klasične steze za frnikole in druge interaktivne igrače pa spodbujajo kreativno reševanje težav. To omogoča otroku, da prične razmišljati na svoj edinstven način, kako doseči željen cilj. Pri grajenju stez, načrtovanju poti frnikole, razmišljanju o estetskem izgledu same konstrukcije ipd. bo igralec izpostavljen številnim izzivom.

Hubelino – Steza za frnikule

Predvsem je pomembno, da so omenjeni izzivi zabavni in jih bodo otroci reševali z velikim zanimanjem. Seveda pa kot starši lahko vedno priskočimo na pomoč in pomagamo pri grajenju resnično kompleksnih in edinstvenih stez.

Skupno igranje otrok spodbuja ekipno delo in komunikacijo

Izredno koristna veščina, ki je uporabna v mnogih situacijah, je zmožnost skupinskega dela. Najbolje je, če se te veščine posameznik nauči v svojih otroških letih. Otroci bodo prek skupinskega igranja z grajenjem stez za frnikole in z kockami Hubelino PI razvili številne veščine, kot so komunikacija s sovrstniki, reševanje sporov, potrpežljivost, iskanje alternativnih rešitev na težave ipd. Vse te veščine pa bodo razvijali v varnem in zabavnem okolju s svojimi prijatelji.

Skrita prednost pri gradnji stez je tudi ta, da otroci dobijo občutek za doseganje ciljev. To je izredno pomemben dejavnik v življenju vsakega posameznika. Pri tem se bodo tudi naučili, da je potrebno za doseganje ciljev uporabiti um, logično razmišljanje, imeti načrt ter sodelovati z ljudmi v svoji okolici.

Igranje je naravni način preko katerega se otroci učijo o pomembnosti interakciji z ljudmi, kako deluje svet in kaj vse je mogoče. Zato mnogi strokovnjaki priporočajo, da svojim malčkom omogočimo igranje preko kakovostnih igrač, kjer morajo uporabljati vse kognitivne in motorične sposobnosti.