Bi želeli postati viličarist?

Izobraževanje za upravljalca viličarja in zaposlitvene možnosti

Kdor želi delati kot skladiščnik, bo imel izrazito boljše zaposlitvene možnosti, če bo opravil izobraževanje za upravljalca viličarja.

Viličarist se lahko zaposli v različnih podjetjih, kjer opravlja naloge prevzema blaga, natovarjanja in raztovarjanja,… Delo poteka v trgovskih centrih, tovarnah transportnih podjetjih, pa tudi v bolnišnicah, kmetijskih podjetjih, pri gradbincih, na železnici…

Dandanes še vedno, v veliko primerih, viličarje upravljajo osebe, ki so brez izobrazbe za viličarista, vendar se te časi počasi iztekajo, zaradi rednih in vse pogostejših pregledov delovnih inšpektorjev. In prav je tako, saj neusposobljen kader ogorža tako sebe, kot sodelavce, poleg tega pa lahko povzročijo tudi večjo materialno škodo v primeru nepravilnega upravljanja stroja.

Pogoji za izobraževanje so, da je kandidat star vsaj 18 let in zdravstven sposoben za delo viličarista, kar preveri zdravnik za medicino dela.

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh sklopov, teoretičnega in praktičnega. Teoretični del se opravlja na sedežu izobraževalne ustanove (ob primeru večjega števila slušateljev iz določenega podjetja pa tudi na sedežu podjetja), praktični del pa si mora ponavadi zagotoviti kandidat sam. Na koncu sledi pisni izpit teoretičnega sklopa in praktičen prikaz znanja upravljanja z viličarjem.

Vsebina teoretičnega dela izobraževanja:

  • varnost in zdravje pri delu z viličarjem
  • osnove pogonov viličarjev, vrste viličarjev in motorjev (spoznamo osnove bencinskih, dizelskih in električni viličarjev)
  • osnove elektrotehnike
  • trenje in mazanje pri viličarju
  • vzdrževanje
  • hidravlika
  • splošen opis in delovanje viličarja

Teoretični del izobraževanja po navadi obsega približno 15 ur predavanj.

Praktični del:

Praktični del se opravlja pod nadzorom usposobljenega upravljalca viličarja z veljavno licenco.

Sam obseg praktičnega dela pa je odvisen od predhodnih izkušenj kandidata in se določi glede na vsaj primer posebej, ponavadi pa traja nekje med 15 in 20 ur praktičnega upravljanja viličarja pod nadzorom usposobljene osebe.

Ker gre za vožnjo večjega vozila, je priporočljivo, da ima kandidat vozniški izpit B kategorije.

Bi se želeli udeležiti izobraževanja?

Kontaktirajte naš Center tehnične varnosti PRAH Toni.